Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Varčevanje

Hranilnica vam nudi varno depozitno varčevanje s proporcionalnim načinom obrestovanja, po ugodnih in konkurenčnih pogojih. Realne obrestne mere so fiksne. Pri dolgoročnih vezavah vam omogočamo tudi mesečna izplačila obresti.

 

Nudimo vam depozitno varčevanje pod zelo ugodnimi pogoji * :

  • od 31 do 90 dni, obrestna mera 0,50 % nominalna,
  • od 91 do 180 dni, obrestna mera 0,70 % nominalna,
  • od 181 do 270 dni, obrestna mera 1,00 % nominalna,
  • od 271 do 365 dni, obrestna mera 1,50 % nominalna,
  • nad 12 mesecev, obrestna mera 2,00 % nominalna,
  • nad 2 leti, obrestna mera 2,10 % nominalna,
  • nad 3 leta, obrestna mera 2,20 % nominalna,
  • nad 4 leta, obrestna mera 2,20 % nominalna,
  • nad 5 let, obrestna mera 2,30 % nominalna.

 

* Obrestne mere veljajo za komitente, ki imajo pri Delavski hranilnici d.d. odprt poslovni račun.

 

Hranilnica sprejema nenamensko vezane vloge v najnižjem znesku 500,00 EUR.

 

Vezane vloge pravnih oseb, ki skupaj z ostalimi vlogami deponenta presegajo znesek 100.000,00 EUR, hranilnica obrestuje po obrestni meri, ki se določi individualno.

 

Deponenti se lahko s hranilnico dogovorijo za posebne pogoje vezave depozitov, še posebej, če so ti vezani na kreditiranje njihovih članov. V kolikor potrebujete dodatne informacije, bomo veseli vašega telefonskega klica ali vprašanja po elektronski pošti.

 

Vloge v hranilnici so vključene v jamstveno shemo.
 

KONTAKT