Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Vodstvo

Uprava

 

Renato Založnik

 

Renato Založnik, predsednik uprave

 

Predsednik uprave Renato Založnik je po izobrazbi magister poslovnih ved. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je zaključil podiplomski študij poslovne informatike, predhodno pa je dokončal univerzitetni študij na Fakulteti za organizacijske vede ter višješolski študij na Fakulteti za strojništvo. V svoji 27 letni poslovni karieri je pridobil veliko izkušenj tako v gospodarstvu kot v finančnem sektorju ter sodeloval v številnih domačih in mednarodnih projektih. Več kot 20 let že deluje na področju bančništva in plačilnih sistemov, od tega že 16. leto v Delavski hranilnici, na različnih vodstvenih delovnih mestih. Po pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije je v marcu 2017 nastopil funkcijo člana uprave hranilnice, novembra 2017 pa je po imenovanju na nadzornem svetu prevzel funkcijo predsednika uprave za petletni mandat.

> Prikaži

 

Jasna Mesić

 

Jasna Mesić, članica uprave

 

Članica uprave Jasna Mesić je diplomirana ekonomistka, ki ima več kot 30 let delovnih izkušenj. Praktično celotno svojo kariero deluje v bančništvu, to pot pa je začela leta 1989 v Narodni banki Slovenije. V letu 2004 je s strani Slovenskega inštituta za revizijo pridobila naziv preizkušena računovodkinja. Delavski hranilnici se je kot članica uprave pridružila leta 2010, z novembrom 2017 pa je nastopila nov petletni mandat.

> Prikaži

 

 

Nadzorni svet

Boris Frajnkovič, predsednik (od 19. 2. 2024)

Janez Krevs, namestnik predsednika (od 19. 2. 2024)

Andreja Bajuk Mušič, članica

Sonja Kos, članica

prof. dr. Katarina Zajc, članica

Marjan Gojkovič, član

 

 

Organizacijska struktura

 

KONTAKT