Najugodnejša banka za fizične osebe že osmo leto zapored.
Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

DH Denarnik
Pogosta vprašanja

Kaj omogoča mobilna denarnica DH Denarnik?

Mobilna denarnica DH Denarnik omogoča brezstično plačevanje s plačilnimi karticami Mastercard in Maestro, katerih izdajatelj je Delavska hranilnica. Plačilo z mobilno denarnico DH Denarnik se izvrši s pametnim mobilnim telefonom na vseh terminalih POS doma in v tujini, ki omogočajo brezstično plačevanje.

 

Pri plačilu v DH Denarnik-u izberete kartico, s katero želite plačati, ali celo preprosteje, po odklenitvi vašega telefona hitro in brez vstopa v DH Denarnik plačate s kartico, ki ste jo določili kot privzeto.

Kakšni so pogoji za uporabo DH Denarnik?

Mobilno denarnico DH Denarnik lahko uporabljalo vsi imetniki plačilnih kartic Mastercard in imetniki Maestro kartic, katerih izdajatelj je Delavska hranilnica.

 

Pogoj za uporabo aplikacije je mobilni telefon, ki ima:

 • operacijski sistem Android, najmanj verzije Lollipop 5.0
 • NFC tehnologijo za brezstično komuniciranje, in
 • varnostnim protokolom TLS 1.2.

 

Uporaba DH Denarnika v operacijskem sistemu iOS ni mogoča zaradi omejitev, postavljenih s strani Apple-a.

 

Mobilna denarnica DH Denarnik zaradi varnostnih ne deluje na mobilnih telefonih s spremenjenimi tovarniškimi nastavitvami oziroma mobilnih telefonih, ki imajo spremenjeno prednastavljeno programsko kodo (zlom zaščite - »rootani« mobilni telefoni). Aplikacija ravno tako ne deluje, če mobilnega telefona nimate zavarovanega / zaklenjenega z vsaj enim varnostnim elementov – PIN, vzorec, prstni odtis ali prepoznava obraza. Uporaba mobilne denarnice DH Denarnik ni odvisna od izbire mobilnega operaterja.

Kako registriram mobilno denarnico DH Denarnik?

Za registracijo mobilne denarnice DH Denarnik potrebujete dostop do interneta, bodisi prek mobilnega omrežja (Mobile Data oz. prenos podatkov), bodisi prek WiFi povezave v Sloveniji in v tujini.

 

Postopek:

 • aplikacijo DH Denarnik brezplačno namestite iz trgovine Google Play,
 • v postopku registracije vnesete svojo davčno številko in zadnje 4 številke katerekoli izmed svojih plačilnih kartic Mastercard ali Maestro (v primeru Mastercard je številka kartice navedena na prvi strani kartice, pri Maestro pa na zadnji strani kartice),
 • po potrditvi vnosa, aplikacija ponudi telefonsko številko, na katero vam posredujemo SMS sporočilo z aktivacijsko kodo (v kolikor telefonska številka ni pravilna, postopka ni mogoče nadaljevati, spremembo številke pa morate sporočite hranilnici),
 • po SMSu prejeto aktivacijsko kodo prepišete v aplikacijo ter določite 4 mestno številčno geslo; v kolikor mobilni telefon podpira uporabo prstnega odtisa, lahko uporabite tudi ta enostavnejši način,
 • nadaljujete z aktiviranjem plačilnih kartic, ki jih boste uporabljali z mobilno denarnico in s tem zaključite postopek registracije in aktivacije.

 

Registracija mobilne denarnice DH Denarnik ni mogoča v državah, v katerih velja prepoved oziroma omejitev poslovanja s karticami Mastercard; seznam držav oziroma regij je objavljen na spletnih straneh mednarodnega kartičnega sistema Mastercard.

Ali je mogoče imeti naložen DH Denarnik na več mobilnih napravah?

Ne. Mobilno denarnico je mogoče imeti naloženo le na eni mobilni napravi. V kolikor jo naložite in registrirate z isto davčno številko na drugi mobilni napravi, bo uporaba DH Denarnik-a na prvotno naloženi mobilni napravi onemogočena.

Kako določam plačilne kartice v mobilni denarnici?

S plačilnimi karticami upravljate v meniju "Moje kartice", kjer lahko:

 • odstranite posamezno kartico iz denarnice,
 • določate privzeto plačilno kartico,
 • dodajate oziroma aktivirate nove kartice.

Kako poteka plačevanje z DH Denarnik?

Predpogoj za plačevanje:

 • pogoj za izvedbo plačila je vklopljen NFC na mobilni napravi ter možnost zaklepanja naprave. Plačilo oziroma registracija aplikacije na mobilnih telefonih, ki niso zaklenjeni, ni mogoče.

 

Plačevanje z Mastercard ali Maestro karticami, ki so shranjene v mobilni denarnici DH Denarnik, poteka enako kot plačevanje z brezstičnimi plačilnimi karticami. Za nakupe do 15 evrov vnos številke PIN ni potreben, nakupe nad 15 evrov pa je potrebno potrditi s številko PIN. Številka PIN posamezne digitalizirane kartice je enaka številki PIN izbrane kartice v fizični obliki, ter se vnese na terminalu POS. Plačila z mobilno denarnico DH Denarnik se lahko izvajajo tudi v tujini, če je prodajno mesto opremljeno s terminalom POS za brezstično plačevanje.

 

Dva načina plačevanja:

 • z vklopom aplikacije: na mobilnem telefonu poiščite mobilno denarnico DH Denarnik, vnesite geslo ali prstni odtis, ki ste ga izbrali ob registraciji, izberite gumb "Plačaj trgovcu", in s pritiskom izberite kartico, s katero želite plačati. Napravo približajte terminalu POS in počakajte na zvočni in/ali svetlobni signal, ki opozori, da so bili podatki za plačilo uspešno posredovani.
 • brez vklopa aplikacije: odklenite mobilni telefon in ga prislonite k terminalu POS. Plačilo bo izvedeno s privzeto (»default«) kartico v DH Denarniku. Za ta način plačila morate imeti mobilno denarnico DH Denarnik izbrano kot privzeto (»default«) mobilno denarnico (v koliko imate več mobilnih denarnic ali aplikacij, ki zahtevajo NFC delovanje) in aktiviran NFC.

Ali je mogoče izvesti plačilo z mobilno denarnico brez povezave do interneta?

Povezava z internetom za plačevanje ni potrebna. Povezava z internetom je potrebna le v primeru, ko zmanjka unikatnih digitaliziranih ključev t.i. SUK Single Used Keys. Ključi se v aplikacijo naložijo avtomatsko ob izvedbi posameznega plačila z DH Denarnikom, v primeru da imate vklopljen prenos podatkov ali WiFi. V nasprotnem primeru priporočamo, da začasno vklopite prenos podatkov ali WiFi, odprete DH Denarnik in počakate nekaj sekund, da se ključi samodejno naložijo.

Ob plačilu z mobilno denarnico DH Denarnik se na terminalu POS pojavi opozorilo "Nepravilna kartica". Kaj naj storim oziroma kako naj plačam?

V nastavitvah mobilnega telefona je potrebno mobilno denarnico DH Denarnik izbrati kot privzeto (default) aplikacijo za plačevanje. Spremembo nastavitve je mogoče opraviti v DH Denarnik / Nastavitve / Aplikacija / Izberi privzeto denarnico s potrditvijo izbire.

 

Za uspešno plačevanje z DH Denarnik-om mora imeti vsaka digitalizirana kartica v ozadju aplikacije tudi zadostno število unikatnih digitaliziranih ključev t.i. SUK Single Used Keys. Ključi se v aplikacijo naložijo avtomatsko ob izvedbi posameznega plačila z DH Denarnik, vendar samo v primeru da imate vklopljen prenos podatkov ali WiFi. V nasprotnem primeru priporočamo, da začasno vklopite prenos podatkov ali WiFi, odprete DH Denanik in počakate nekaj sekund, da se ključi samodejno naložijo.

Kartica ob plačilu z mobilno denarnico DH Denarnik ni zaznana. Kaj je lahko težava?

V kolikor kartica ob plačilu ni zaznana preverite ali imate na mobilnem telefonu vklopljen NFC. Priporočamo, da je NFC vedno vklopljen, saj se vmesnik za izmenjavo podatkov vklopi šele v trenutku, ko mobilni telefon odklenemo in ga približamo k terminalu POS.

 

Kako lahko vidim transkacije izvršene z DH Denarnik?

Informacije o transakcijah, ki so izvršene z mobilno denarnico DH Denarnik, v aplikaciji niso vidne. Vse transakcije, opravljene s karticami Mastercard ali Maestro, bodo prikazane na mesečnem izpisku porabe ter sproti v spletni banki DH Osebni ter mobilni banki DH Mobilna banka.

Kakšni so stroški uporabe mobilne denarnice DH Denarnik?

Uporaba mobilne denarnice DH Denarnik je brezplačna. Uporaba mobilne denarnice DH Deanirnik lahko povzroči stroške mobilnega prenosa podatkov. Hranilnica bo uporabniku vse stroške in nadomestila v zvezi z uporabo mobilne denarnice DH Denarnik zaračunala v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo Delavske hranilnice ter Splošnimi pogoji poslovanja.

Kako je z varnostjo plačevanja z mobilno denarnico DH Denarnik?

Plačevanje z mobilno denarnico je varno, saj podatki o karticah niso shranjeni v mobilnem telefonu, ampak se prenašajo izključno v trenutku plačevanja. Transakcije potekajo na enak način, kot transakcije opravljene z obstoječimi brezstičnimi karticami. Prav tako se podatki o kartici posredujejo le obstoječim deležnikom v procesu plačevanja z brezstičnimi karticami. Mobilni operaterji ter dobavitelji mobilnih telefonov ne prejemajo podatkov o kartici ali opravljenih transakcijah.

Kako pridobim pozabljeno geslo za vstop v DH Denarnik?

Po tretjem napačnem vnosu gesla se vsi podatki v mobilni denarnici DH Denarnik samodejno izbrišejo. Potrebna je ponovna registracija mobilne denarnice z izvedbo celotnega postopka registracije.

Kaj pomeni opozorilo: "Na napravi je nastavljen posredniški strežnik (Proxy)"?

V nastavitvah mobilnega telefona je treba izbrisati nastavitve za posredniški strežnik. Proxy nastavitve niso več nujno potrebne za delovanje mobilnega telefona in storitev, zato priporočamo, da jih iz mobilnega telefona v celoti odstranite. Po izbrisu bo mobilni telefon deloval nemoteno.

 

Postopek izbrisa nastavitev:

 • v osnovnem meniju mobilnega telefona izberite »Nastavitve«;
 • nato izberite »Omrežja/Posredovanje in omrežja/Komunikacija/Mobilna omrežja«;
 • znotraj tega izberite »Mobilna omrežja« in nato »Imena dostopnih točk«;
 • v »Imena dostopnih točk« izberite točko vašega mobilnega operaterja.

 

Po vnosu nastavitev izklopite in ponovno vklopite vaš mobilni telefon, da se ponastavi in ponovno prijavi v omrežje.

Poimenovanja menijev se lahko razlikujejo glede na proizvajalca ter model mobilnega telefona.

Kaj je težava ob opozorilu: "DH Denarnik keeps stopping"?

Mobilna denarnica DH Denarnik zaradi varnostnih zahtev ne deluje na mobilnih telefonih s spremenjenimi tovarniškimi nastavitvami oziroma mobilnih telefonih, ki imajo spremenjeno prednastavljeno programsko kodo (zlom zaščite - »rootani« mobilni telefoni).

Kaj storim v primeru izgube ali kraje mobilnega telefona na katerem je DH Denarnik?

V primeru izgube ali kraje mobilnega telefona, ki ima naloženo mobilno denarnico DH Denarnik, je to treba nemudoma sporočiti hranilnici na 080 6000 ali v poslovalnici Delavske hranilnice. Hranilnica bo v najkrajšem možnem času izvedla postopke za onemogočanje delovanja mobilne denarnice DH Denarnik. Plačila je v nadaljevanju še vedno možno opravljati z obstoječimi plačilnimi karticami v fizični obliki.

 

V primeru izgube ali kraje kartice v fizični obliki in posledični blokaciji le-te, se onemogoči tudi uporaba pripadajočih digitaliziranih kartic na vseh mobilnih telefonih. Po pridobitvi nove kartice (fizične) se bo le-ta uvrstila tudi v seznam primernih kartic za digitalizacijo.

Kako prenesem digitalizirane kartice v aplikacijo na novem telefonu?

Ob zamenjavi mobilnega telefona je treba ponovno opraviti celoten proces registracije mobilne denarnice DH Denarnik in aktivacije izbranih kartic. Pri tem ne pozabite na starem telefonu deregistrirati aplikacije.